Go directly to the stakeholder questionnaire

Sevgili katılımcılar, LLP EU “SGSCC” projesi hafif öğrenme güçlüğü yaşayan yetişkinler / genç yetişkinler için işe alınabilirliği arttırmak adına eğitici bilgisayar oyunları geliştirmeyi amaçlar. Bu amaca bağlı olarak, biz işlem geliştirme sürecine katkıda bulunacak değerlendirmelerinize önem veriyoruz:
Aşağıdaki anket hafif öğrenme güçlüğü yaşayan yetişkinler / genç yetişkinler için işe alınabilirliği arttırmak adına eğitici bilgisayar oyunlarıyla bağlantılı (tamamı 98 kolay soru) 20 aşamalı sorudan oluşmaktadır. Bu anket 10 dakika sürecektir. Bütün bilgiler isimsiz, gizli ve istatistikî olarak analize edilmiştir.

* indicates required field


A: Sosyo demografik bilgi

B: (Eğitici) Bilgisayar Oyunları İle İlgili Sorular


C: Sosyal becerilerle ve (eğitici) bilgisayar oyunlarıyla ilgili sorular
12. Lütfen değerlendiriniz.- Sizce, aşağıdaki sosyal becerilerin (Blades et al. 2012) eğitici bilgisayar oyunları tarafından teşvik edilebilmesi ne kadar zor / kolaydır?


SWOT analizi
Bu bölümde, sizin olası güçlü ve zayıf yönlerinizi, fırsatları kullanma ve düşünme tarzınızla ilgili olan sosyal becerileri geliştirebilecek eğitici bilgisayar oyunlarıyla ilgili değerlendirmelerinizle ilgilenmekteyiz.
13. Lütfen aşağıda sosyal becerileri ve yaratıcılığı teşvik edici bilgisayar oyunlarının güçlü / olumlu yönlerini değerlendiriniz: Lütfen aşağıdaki sorulara kişisel katılma / katılmama düzeyinizi gösteriniz:

14. Eğitici oyunların aşağıdaki potansiyel zayıf yönlerini dikkate alınız: Lütfen aşağıdaki sorulara kişisel katılma / katılmama düzeyinizi gösteriniz:
Lütfen en fazla 5 tane işaretleyiniz.
Lütfen en fazla 5 tane işaretleyiniz.


D: Durumlar ve anlatımlar
Hafif öğrenme güçlüğü olan yetişkin / genç yetişkinlerin işe alınabilirliğini arttırmak için kullanılan eğitici bilgisayar oyunları yeterli derecede canlandırma yapılmış durum ve anlatım gerektirir.


Lütfen en fazla 5 tane işaretleyiniz.


E: Gerekli bilgisayar becerileri19. Sizce aşağıdaki faktörlerden hangileri eğitici bilgisayar oyunlarını hafif öğrenme güçlüğü olan yetişkin / genç yetişkinlerin derslerinde / işlerinde / çalışmalarında kullanmak Çalıştırıcılar / Öğretmenler / Ustalar için ne kadar önemlidir?
Bu araştırma ile ilgili sorularınız için, lütfen Prof. Dr. Manfred Pretis ile iletişime geçiniz office@sinn-evaluation.at.