Ürünler

Proje başka neyi geliştirecek?

 

Bu projeden kimler faydalanacak?

  • Öğrenme güçlüğü çeken kişiler
  • Öğretmenler
  • Okullardaki öğretmenler
  • Eğiticiler / Öğretmenler / İş Yerlerindeki Yardımcılar
  • Ebeveynler, Engelli kişilerin akrabaları ve arkadaşları
  • Kariyer Danışmanları
  • Eğitim Uzmanları
  • Politik Karar Vericiler