Basın Açıklamaları

8 şubat 2013günü saat 11’de  Plovdiv Universitesi “Paisii Hilendarski””Compass” salonu Rektörlük Binası’nda Avrupa Birliği Projeleri kapsamında ” Sosyal ve yaratıcılık becerileri için ciddi oyunlar” projesi basın konferansı yapılacaktır. 7-8 Şubatta Plovdiv Üniversitesi sosyal becerilerin tartışılacağı uygulama ve geliştirme 1. uluslararası toplantısına ev sahipliği yapacaktır. Proje 30 ay(01/01/2013- 30/06/2015)sürecektir. Proje Hayat boyu Öğrenme  “Key Activity 3: ICT products and services pedagogies.” tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje Plovdiv Üniversitesi ile ortaklı üniversiteler ve Belçika, Bulgaristan, Litvanya, Avusturya ve Birleşik Krallık’tan danışmanlık kurumları  tarafından başlatılmıştır.

Bu başlangıç özel eğitime ihtiyacı olan kişilerin ve empati, minnettarlık, övgü, problem çözme, başkalarını kabul, hislerini, konum ve bakış açılarını açıklama, kendini ifade etme, durum bilgisi, destek  ve cesaretlendirme,  paylaşma, işbirliği, iletişim ve yaratıcılık sosyal beceriler bakımından dezavantajlı bireylerin özel eğitim ihtiyaçlarına yardımcı olacak bir elektronik (PC ve mobil cihazlarda) öğrenme ortamı yaratacaktır.

Oyunlar bu ay ilk olarak bu bölgede edinilen hedef grupların ihtiyaç analizlerine göre Avrupa’da başlatılacaktır.Oyunlar İnglizce, Bulgarca, Litvanyaca ve Almanca dillerinin giriş ihtiyaçlarına uyacaktır. Konferans esnasında sorularınızı staj ve eğitim alanında 10 yıldan daha fazla deneyimli ulusal ve yabancı ortaklara sorabiliceksiniz.