Upitnik za zainteresovane strane

Dragi učesnici, projekat “Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije” u okviru Programa za celoživotno učenje, ima za cilj da kroz razvoj kompjuterskih igara za učenje poveća zapošljivost adolescenata/mladih sa blagim poteškoćama u učenju. U tu svrhu, značilo bi nam Vaše učešće, kako bismo odgovore koristitili kao osnovu za nastavak razvojnog procesa.
Upitnik u nastavku sadrži 20 setova sa pitanjima o upotrebi kompjuterskih igara, dizajniranih za rad sa adolescentima/mladima sa blagim poteškoćama u učenju (ukupno 98 jednostavnih stavki/pitanja). Za popunjavanje upitnika je potrebno izdvojiti 10 minuta.

* označava obavezno polje


A: Socio-demografski podaci

B: Pitanja u vezi sa kompjuterskim igrama (za učenje)


C: Pitanja u vezi sa društvenim kompetencijama i kompjuterskim igrama (za učenje)
12. Molimo Vas da procenite sa sopstvene tačke gledišta, koliko se lako ili teško mogu usvojiti dole navedene društvene kompetencije (Blades i saradnici, 2012.) upotrebom kompjuterskih igara za učenje?


SWOT analiza
U okviru sledećeg segmenta interesuje nas Vaša procena mogućih snaga, slabosti, prilika i pretnji koje mogu biti povezane sa upotrebom kompjuterskih igara za učenje koje razvijaju socijalne kompetencije: 13. Molimo Vas da uzmete u obzir sledeće snage kompjuterskih igara za učenje koje održavaju socijalne i kreativne kompetencije: Molimo Vas da iskažete nivo Vašeg slaganja/neslaganja u pogledu sledećih pitanja:

14.Uzmite u obzir sledeće potencijalne slabosti kompjuterskih igara za učenje: Molimo Vas da iskažete nivo sopstvenog slaganja/neslaganja u vezi sa sledećim pitanjima:
Molimo obeležite najviše 5 odgovora.
Molimo obeležite najviše 5 odgovora.


D:Situacije i narativi
Korišćenje kompjuterskih igara za učenje namenjenih povećanju zapošljivosti adolescenata/mladih sa blagim poteškoćama u učenju, zahteva adekvatne simulacije situacija i narative


Please tick maximum 5 aspects.


E: Neophodne kompjuterske veštine19. Koliko smatrate da su važni sledeći faktori kako bi treneri/nastavnici/voditelji koristili kompjuterske igre za učenje u radu sa adolescentima/mladima sa blagim poteškoćama u učenju?
Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa upitnikom, molimo Vas da kontaktirate profesora Manfreda Pretisa na office@sinn-evaluation.at.
adminPosted in: Uncategorized