Upitnik za korisnike

Dragi učesnici, Naš evropski projekat “SGSCC” razvija kompjuterske igre za Vas. Igranje ovih igara bi trebalo da Vam pomogne da razvijete i vežbate veštine koje će Vam pomoći da lakše nađete i zadržite posao. Interesuje nas Vaše mišljenje u vezi elektronskih igara. U nastavku su pitanja na koje bismo Vas zamolili da nam odgovorite, kako biste nam pomogli da razumemo koje i kakve vrste igara koristite.

* označava obavezno polje
A: Socio-demografski podaci
B: Pitanja u vezi sa kompjuterskim igramaC. Šta mislite o igrama za učenje?
Interesuje nas šta Vi mislite o dobrim i lošim stranama igara za učenje? Molimo Vas da nam kažete koliko se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama tako što ćete obeležiti odgovor koji pokazuje Vaša osećanja u vezi sa tim.
14. Koji su problemi na koje nailazite prilikom igranja igara za učenje?
Molim Vas recite nam u kojoj meri se slažete ili ne slažete sa sledećim:
Molimo obeležite maksimum 5 odgovora
Molimo obeležite maksimum 5 odgovoraD: Kompjuterskim igrama do posla ili ostajanja na poslu::


Molimo obeležite maksimum 5 odgovora
E: Neophodne kompjuterske veštineZa dodatna pitanja, molimo Vas kontaktirajte profesora Dr. Manfreda Pretisa office@sinn-evaluation.at.
adminPosted in: Uncategorized