Proizvodi

Šta će se još razviti kroz projekat?

 

Ko će imati koristi od projekta?

  • Osobe sa poteškoćama u učenju i osobe sa invaliditetom
  • Neprivilegovane grupe
  • Nastavnici (u školi)
  • Nastavnici/facilitatori/treneri na radnom mestu, kao i prilikom pripreme za tržište rada i posao
  • Roditelji, rođaci i prijatelji osoba sa poteškoćama ili invaliditetom
  • Karijerni savetnici
  • Stručnjaci za obrazovanje
  • Donosioci političkih odluka