Održan sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora projekta

Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole organizovao je u utorak 18. marta 2014. godine sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora projekta „Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije“. Sastanak je bio namenjen stručnoj javnosti i akterima u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalne inkluzije.

Na početku sastanka učesnicima je predstavljen cilj projekta i Nacionalni izveštaj za Srbiju, gde su predstavljeni rezultati istraživanja o upotrebi kompjuterskih igara za učenje (ozbiljnih igara). Istraživanje je sprovedeno kako bi se bolje razumeo uticaj kompjuterskih igara za učenje na mlade sa poteškoćama u učenju i mlade iz drugih neprivilegovanih grupa. Dobijeni rezultati u ovom empirijskom istraživanju biće korišćeni kao smernice za izradu scenarija za razvoj obrazovnih 3D simulacija čija izrada je predviđena projektom. Nakon kratke diskusije, učesnicima je predstavljen Dizajn kompjuterskih igara (za računare i mobilne telefone). Nakon kratke diskusije o predstavljenim dokumentima, učesnici su davali inpute za nazive soba igara. Nakon kratke diskusije o Dokumentu, na sastanku se govorilo o budućim koracima na projektu.

Ukupno 12 predstavnika sledećih institucija prisustvovalo je na sastanku: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Školska uprava Novi Sad), Ministarstvo omladine i sporta, Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ (Novi Sad), CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, Udruženje Social Link i NVO „Daj mi ruku“.

NAB meeting Belgrade

NAB meeting Belgrade

NAB meeting Belgrade

NAB meeting Belgrade

NAB meeting Belgrade

NAB meeting Belgrade

NAB meeting Belgrade

NAB meeting Belgrade

NAB meeting Belgrade