Obaveštenje za medije povodom pres konferencije

U holu Kompas zgrade Rektorata Univerziteta u Plovdivu „Pajsije Hilandarski“, 8. februara 2013. godine, sa početkom u 11 časova održana je pres konferencija u vezi sa evropskim projektom „Ozbiljne igre za socijalne i kreativne kompetencije“. Univerzitet u Plovdivu je 7. i 8. februara organizovao prvi internacionalni sastanak na kome se diskutovalo o novim metodama treninga i razvoju socijalnih veština. Projekat traje 30 meseci (01/01/2013 – 30/06/2015. godine) i finansiran je u okviru projekta za Celoživotno učenje u okviru „Glavne aktivnosti 3: ICT produkti i servisi pedagogije“

Projekat je inicijativa Univerziteta Plovdiv, a realizuje se u partnerstvu sa Univerzitetima i konsultantskim kompanijama iz Austrije, Belgije, Bugarske, Litvanije, Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Projektni tim će kreirati set elektronskih igara za učenje  (za PC i mobilne uređaje), koje imaju za cilj da pomognu osobama sa poteškoćama u učenju i drugim osetljivim grupama, da unaprede svoje socijalne veštine: empatiju, zahvalnost, rešavanje konflikata, prihvatanje drugih, izražavanje sopstvenih emocija, pozicioniranje i perspektivu, asertivnost, razumevanje situacije,  podršku i ohrabrenje, deljenje, saradnju, komunikaciju i kreativnost.

Ovakve igre će po prvi put biti predstavljene u Evropi, a biće zasnovane na analizi potreba ciljne grupe. Poštujući zahteve pristupačnosti igre će biti dostupne na sledećim jezicima: engleskom, bugarskom, litvanskom, nemačkom i srpskom.
U toku konferencije za štampu bilo je prilika da se postave pitanja domaćim i stranim partnerima koji imaju preko deset godina iskustva u treningu i edukaciji.