Sociale competenties PmH verbeteren via educatieve games – bevraging

Vragenlijst voor belanghebbenden en begunstigden

Beste,
In het kader van het LLP EU-project “SGSCC (Serieuze games voor sociale en creativiteit competentie)” streven we ernaar om educatieve computerspellen voor adolescenten / jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking te creëren om hun kansen op tewerkstelling te vergroten. Deze games (zowel voor desktop als mobiel/gsm) richten zich op de verbetering van sociale competenties. Daarom zijn we geïnteresseerd in de evaluaties, ervaringen en opmerkingen door de belanghebbenden en begunstigden, die de basis van ons verder ontwikkelingsproces zullen vormen.

Hieronder vindt u de 2 (toegankelijke online) vragenlijsten.

Wat verstaan we onder “sociale competentie”?

Arendt (1958) definieert sociale competenties als vaardigheden waardoor individuen “kunnen samen leven in de wereld”. Voor de Europese Commissie (2007, 9) omvat sociale competentie persoonlijke, inter-persoonlijke en interculturele competentie en heeft deze betrekking op alle vormen van gedrag die personen in staat stelt op een efficiënte en constructieve manier deel te nemen aan het sociale en beroepsleven, en vooral in de steeds meer gediversifieerde samenlevingen, en om conflicten op te lossen waar nodig. Dit omvat de mogelijkheid om constructief te communiceren in verschillende omgevingen, tolerant te zijn, verschillende opvattingen te verwoorden en te begrijpen, te onderhandelen met de mogelijkheid om vertrouwen te wekken, en empathie te voelen.

Waarom is dit belangrijk voor adolescenten of jonge volwassenen met een licht verstandelijke beperking?

Adolescenten of jong volwassenen met een lichte verstandelijke beperking hebben problemen in verband met emotionele geletterdheid, empathie, perspectief nemen, vriendschap, communicatieve vaardigheden, woede beheer, inter-persoonlijk oplossen van problemen en hoe dit te doen, of om succesvol te zijn op school of op het werk. (Guralnick, 2004). Als sociale vaardigheden (of ook wel softskills genoemd) cruciaal zijn om een baan te vinden en / of te houden, is het belangrijk om deze vaardigheden te verbeteren, met name voor kwetsbare groepen.

Wij danken u reeds bij voorbaat voor uw medewerking hierbij. Mocht u andere geïnteresseerde personen kennen, aarzel dan zeker niet om deze email aan hen door te sturen.

SGSCC-project team

Karel Van Isacker (PhoenixKM.eu)

Het SGSCC (Serious Games for Social & Creativity Competencies – 531134-LLP-1-2012-1-BG-KA3-KA3MP) project project is gedeeltelijk gefinancierd door het Levenslang Leren programma. Deze communicatie geeft de mening van de auteur (s) weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat.