Doelstellingen en resultaten

De belangrijkste verwachte resultaten zijn:

Wie zal baat hebben bij het project?

  • Mensen met een functiebeperking (milde leerproblemen)
  • Achtergestelde groepen
  • Leerkrachten (binnen school omgeving)
  • Trainers / docenten / begeleiders binnen een arbeidsmarkt relevante instelling
  • Ouders en familieleden, vrienden van mensen met een handicap
  • Carrière adviseurs
  • Onderwijsexperts
  • Politieke besluitvormers