Belanghebbenden vragenlijst

Beste deelnemers. Het LLP EU-project "SGSCC" heeft als doel educatieve computerspelletjes te ontwikkelen voor adolescenten / jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking om hun tewerkstellingsmogelijkheden te verbeteren. Gerelateerd aan dit doel zijn we geïnteresseerd in uw beoordelingen die de basis van ons ontwikkelingsproces zullen vormen.
De volgende vragenlijst bevat 20 vragen groepen (98 eenvoudige vragen in het totaal) met betrekking tot het gebruik van educatieve computerspelletjes door adolescenten / jong volwassenen met milde leerproblemen. De bevraging zal ongeveer 10 minuten van uw werktijd in beslag nemen.

* indicates required field


A: Socio demografische data

B: Vragen met betrekking tot (educatieve) computerspellen


C: QVragen met betrekking tot sociale competenties en (educatieve) computerspellen
12. Geef aub aan vanuit uw gezichtspunt hoe gemakkelijk / moeilijk de volgende lijst van sociale competenties (Blades et al. 2012) kunnen worden bevorderd via een educatief computerspel?


SWOT-analyse
In het volgende zijn we geïnteresseerd in uw beoordeling van de mogelijke sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen die kunnen worden geassocieerd met het gebruik van educatieve computerspelletjes voor het aanleren van sociale competenties:

13. Gelieve rekening te houden met de volgende sterke punten van educatieve games om sociale competentie en creativiteit te bevorderen: Gelieve uw persoonlijke opinie met eens / oneens aan te duiden met betrekking tot de volgende vragen:

14. Rekening houdende met de volgende potentiële zwakheden van educatieve spellen: Gelieve uw persoonlijke opinie met eens / oneens aan te duiden met betrekking tot de volgende vragen:
Gelieve maximaal 5 aspecten aan te kruisen.
Gelieve maximaal 5 aspecten aan te kruisen.


D: Situaties en verhalen
Met behulp van educatieve spelletjes voor adolescenten / jong volwassenen met een lichte verstandelijke moeilijkheden hun tewerkstellingsmogelijkheden vergroten vereist doeltreffend gesimuleerde situaties en verhalen.


Gelieve maximaal 5 aspecten aan te kruisen.


E: Noodzakelijke computervaardigheden19. Hoe belangrijk vindt u de volgende factoren voor trainers / docenten / begeleiders om educatieve computerspelletjes te gebruiken in hun lessen / werk / opleiding met adolescenten / jong volwassenen met milde leerproblemen?
Voor elke specifieke vraag met betrekking tot dit onderzoek, kunt u contact opnemen met prof. dr. Manfred Pretis office@sinn-evaluation.at.