Vragenlijst voor belanghebbenden en begunstigden

In het kader van het LLP EU-project “SGSCC (Serieuze games voor sociale en creativiteit competentie)” streven we ernaar om educatieve computerspellen voor adolescenten / jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking te creëren om hun kansen op tewerkstelling te vergroten. Deze games (zowel voor desktop als mobiel/gsm) richten zich op de verbetering van sociale competenties. Daarom zijn we geïnteresseerd in de evaluaties, ervaringen en opmerkingen door de belanghebbenden en begunstigden, die de basis van ons verder ontwikkelingsproces zullen vormen.

Hieronder vindt u de 2 (toegankelijke) vragenlijsten.

Wat verstaan we onder “sociale competentie”?

Arendt (1958) definieert sociale competenties als vaardigheden waardoor individuen “kunnen samen leven in de wereld”. Voor de Europese Commissie (2007, 9) omvat sociale competentie persoonlijke, inter-persoonlijke en interculturele competentie en heeft deze betrekking op alle vormen van gedrag die personen in staat stelt op een efficiënte en constructieve manier deel te nemen aan het sociale en beroepsleven, en vooral in de steeds meer gediversifieerde samenlevingen, en om conflicten op te lossen waar nodig. Dit omvat de mogelijkheid om constructief te communiceren in verschillende omgevingen, tolerant te zijn, verschillende opvattingen te verwoorden en te begrijpen, te onderhandelen met de mogelijkheid om vertrouwen te wekken, en empathie te voelen.

Waarom is dit belangrijk voor adolescenten of jonge volwassenen met een licht verstandelijke beperking?

Adolescenten of jong volwassenen met een lichte verstandelijke beperking hebben problemen in verband met emotionele geletterdheid, empathie, perspectief nemen, vriendschap, communicatieve vaardigheden, woede beheer, inter-persoonlijk oplossen van problemen en hoe dit te doen, of om succesvol te zijn op school of op het werk. (Guralnick, 2004). Als sociale vaardigheden (of ook wel softskills genoemd) cruciaal zijn om een baan te vinden en / of te houden, is het belangrijk om deze vaardigheden te verbeteren, met name voor kwetsbare groepen.

Referenties

Arendt. H. (1958): The Human Condition. Chicago: University of Chicago. Cited through Schoon. I. (2009). Measuring social competencies.German Council for Social and Economic Data.

European Commission (2007). Key Competences for Lifelong Learning. European Reference Framework. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Commission. Retrieved under http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf

Guralnick, M. (2004). Strengthening Social and Emotional Competence in Young Children – The Foundation for Early School Readiness and Sucess. Incredible Years Classroom Social Skills and Problem Solving Curriculum. Infants and Young Children, 17.2., 96-113