Informacija žiniasklaidai apie spaudos konferenciją

2013 m. vasario 8 d. , 11 val.  Plovdivo universitete “Paisii Hilendarski” rektorato pastate, “Compass” salėje įvyks spaudos konferencija skirta Europos projekto “Tiksliniai žaidimai socialinėms ir kūrybiškumo kompetencijoms” atidarymui.
2013 m. vasario 7-8 d. Plavdivo universitetas organizuoja įvadinį tarptautinį susitikimą, kurio metu bus diskutuojama apie naujus mokymo metodus ir socialinių įgūdžių lavinimą. Projekto įgyvendinimui numatyta 30 mėnesių (2013 01 01 – 2015 6 30). Šis projektas finansuojamas pagal Mokymosi visą gyvenimą programos priemonę “Svarbiausios veiklos 3: IKT produktai ir pedagogikos paslaugos”.

Projektas buvo inicijuotas Plovdivo universiteto “P. Hilenarski” bendradarbiaujant su universitetais ir konsultacinėmis įstaigomis iš Belgijos, Bulgarijos, Lietuvos, Austrijos ir J.Karalysčių.

Projekto iniciatyva bus sukurtas rinkinys kompiuterinių ir mobiliesiems prietaisams skirtų žaidimų skirtų padėti ribotų gebėjimų žmonėms bei žmonėms su specialiaisiais mokymosi poreikiais pagerinti savo socialinius įgūdžius. Žaidimai bus skirti šiems įgūdžiams lavinti: empatijos, dėkingumo, konfliktų sprendimo,  tolerancijos kitiems, savo emocijų reiškimo, savo nuomonės ir perspektyvos turėjimo, gebėjimo apginti savo nuomonę, situacijos suvokimo, pagalbos ir padrąsinimo, dalinimosi, aisistavimo, bendradarbiavimo, komunikavimo ir kūrybiškumo.

Tokio tipo žaidimai šiame Europos regione bus kuriami pirmą kartą. Žaidimai bus pagrįsti tikslinės grupės porekių analizės rezultatais, o šie tyrimai prasidės jau šį mėnesį. Žaidimai atitiks visus žmonėms su specialiaisiais poreikiais keliamus reikalavimus anglų, bulgarų, lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Spaudos konferencijos metu bus galima užduoti klausimus vietos ir užsienio partneriaims, kurių patirtis mokymų ir švietimo srityje siekia virš 10-ies metų .