Eiti tiesiai į suinteresuotųjų šalių klausimyno

Mieli Dalyviai, Europos komisijos Mokymosi visą gyvenimą projektas "SGSCC" siekia sukurti paaugliams/jauniems suaugusiesiems su nedideliais mokymosi sutrikimais skirtus mokomuosius žaidimus, kurie pagerintų jų įsidarbinimo galimybes. Siekdami geresnių rezultatų norėtume sužinoti jūsų nuomonę ir vertinimus, kurie sudarys pagrindą tolimesniam projekto darbui.
Klausimyną sudaro 20 klausimų grupių, susijusių su mokomųjų kompiuterinių žaidimų skirtų paaugliams /jauniems suaugusiesiems su nedideliais mokymosi sutrikimais (iš viso 98 lengvi klausimai). Klausimyno pildymas užims apie 10 min jūsų darbo laiko. .

* indicates required field


A: Socio-demografinė informacija

B: Klausimai apie kompiuterinius žaidimus
C: Klausimai susiję su socialinėmis kompetencijomis ir (mokomaisiais) kompiuteriniais žaidimais
12. Prašome įvertinti – jūsų nuomone, kaip lengvai/sunkiai toliau išvardintos socialinės kompetencijos (Blades et al., 2012) gali būti lavinamos mokomųjų kompiuterinių žaidimų pagalba?


SWOT analizė
Šioje dalyje mes norėtume sužinoti, kaip jūs vertinate mokomųjų kompiuterinių žaidimų naudojimą socialinių kompetencijų lavinimui - galimas stipriąsias, silpnąsias, keliančias pavojų arba suteikiančias galimybių perspektyvas:

13. Įvertinkite toliau išvardintas mokomųjų žaidimų stiprybes lavinant socialines kompetencijas ir kūrybiškumą. Nurodykite kiek jūs asmeniškai sutinkate ar nesutinkate su toliau pateiktais teiginiais:

14. Įvertinkite toliau išvardintas mokomųjų žaidimų silpnybes. Nurodykite kiek jūs asmeniškai sutinkate ar nesutinkate su toliau pateiktais teiginiais:
Prašome pažymėti iki 5 atsakymų.
Prašome pažymėti iki 5 atsakymų.


D: Situacijos ir elgsenos scenarijai
Norint pagerinti paauglių/suaugusiųjų su nedideliais mokymosi sutrikimais galimybes susirasti darbą arba padėti sėkmingai dirbti mokomųjų žaidimų pagalba, būtina sukurti atitinkamas situacijas ir elgsenos scenarijus.


Prašome pažymėti iki 5 atsakymų.


E: Būtini kompiuteriniai įgūdžiai19. Kiek svarbūs toliau išvardinti veiksniai mokytojui/lektoriui/padėjėjui nusprendžiant naudoti mokomuosius kompiuterinius žaidimus pamokose/darbe/mokymuose skirtuose paaugliams /suaugusiesiems su nedideliais mokymosi sutrikimais?
Jeigu turite klausimu, prašome kreiptis į prof. Dr. Manfred Pretis adresu office@sinn-evaluation.at.