SGSCC фокус група с професионалисти

На 11 Март 2014г. в Пловдив се проведе фокус група с професионалисти, работещи с хора с увреждания. Срещата бе организирана от екипът на Интерпроджектс ЕООД в партньорство с ПУ “П.Хилендарски”. Експерти от Защитено и преходно жилище – Пловдив, Център за социални услуги “Св. Георги” и Център за лица с девиантно поведение – Пловдив споделиха техните първоначални впечатления от първоначалните сценарии на електронните обучителни игри, както и аргументираха препоръки при тяхното създаване. Проф. Стаматов и д-р Сарийска от ПУ подробно представиха Наръчника за социални компетенции за професионалисти, работещи или обучаващи лица с увреждания. Обратната връзка бе изключително позитивна като участниците изразиха желание да използват това ръководство с методична цел в тяхната работа и в учебните планове на техните клиенти. В края на срещата участниците изразиха желание да продължат да бъдат информирани за разработването на електронните обучителни игри, както и да ги тестват с техните клиенти.

Focus group meeting Plovdiv 11032014

 meeting Plovdiv 11032014

 meeting Plovdiv 11032014