SGSCC с презентация в Истанбул

На 2-ри Септември 2013г. в Истанбул, Турция се проведе финалната конференция по проекта “E-Менторинг”. Три от проектните партньори (IMEM, PhoenixKM и Интерпроджектс) взеха участие по време на събитието. То бе посветено на иновации и креативност по отношение на образование, обучение и подпомагане на заетостта на лица с увреждания, техните семейства, обучители и работодатели.
Конференцията бе организирана от най-големия директорат по образование в Турция – този в Истанбул, който е също партньор по проекта SGSCC. В рамките на дневния ред бе направена и презентация на проекта “SGSCC” от г-н Ahmet Kochibar, който е Заместник Директор в институцията и отговаря за обучението на лица със специални образователни потребности.

SGSCC promoted in Istanbul

SGSCC promoted in Istanbul

SGSCC promoted in Istanbul

SGSCC promoted in Istanbul