SGSCC беше представен в Москва

Проектът SGSCC бе представен по време на международна среща с университетски преподаватели, ректори на университети и образователни методисти в Москва. Екипът на Пловдивския университет (проф. д-р Румен Стаматов, г-жа Светлана Сарийска и проф. Веселин Василев) представиха концепцията за модулите за развиване на социални и творчески компетенции, както и получиха обратна връзка по отношение на разработването на възможни сценарии за електронни обучителни игри. Присъстващите ще бъдат включени в дейностите по разпространението и устойчивостта на проекта и ще бъдат информирани за следващите стъпки от изпълнението на проекта.

SGSCC in Moskow

SGSCC in Moskow