Фокус група с професионалисти работещи с ХУ

В България усилено се провеждат интервюта на принципа на фокус групи с професионалисти и родители на лица с увреждания.

Резултатите от проведеното проучване ще са готови през месец Юли.

За повече информация следете новините в сайта ни.

паралелен свят

паралелен свят

паралелен свят

паралелен свят

паралелен свят

паралелен свят