Среща на Координаторът на проекта в Брюксел

На 4 и 5 Февруари в Брюксел, Белгия се състоя среща на Координаторът на проекта, Проф. Д-р Румен Стаматов с представители на програмата “Учене през целия живот”, Ключова дейност 3 “ИКТ”. На срещата бяха обсъдени административни и финансови процедури, които партньорският консорциум ще спазва стриктно по време на 30 месечното развитие на проекта.

IMG-20130204-WA0000