Продукти

Какви продукти ще разработим?

 

Кой може да се възползва от тези продукти?

  • Хора с увреждания (специални образователни потребности)
  • Групи в неравностойно положение
  • Учителите (в рамките на училищната среда)
  • Преподаватели / учители / медиатори в рамките на пазара на труда
  • Родители и роднини, приятели на хората с увреждания
  • Кариерни консултанти
  • Образователни експерти
  • Политици и овластени лица