Първа среща на Национален Консултативен Комитет към проекта

На 15 и 16 Юни 2013г. в Марково, Пловдивска област се състоя първата среща на Националния Консултативен Комитет към проекта. Срещата бе организирана съвместно от Координаторът на проекта – Пловдивски Университет “П.Хилендарски” и екипът на Консултантска компания “ИНТЕРПРОДЖЕКТС”. В срещата взеха участие 17 доказани професионалисти, които работят в сферата на обучение на лица в неравностойно положение, както и в сферата на психологическото консултиране и социална работа. Те бяха запознати с концепцията на проекта, както и споделиха мнението си в рамките на организираната тематична дискусия. В края на срещата участниците попълниха и специално разработен въпросник в рамките на Работен пакет 2, като обобщените резултати ще бъдат представени и дискутирани в рамките на предстоящата международна партьорска среща в град Вилниус, Литва (9-10 Юли 2013г.). За повече информация следете нашият уеб сайт.

NAG meeting Markovo

NAG meeting Markovo

NAG meeting Markovo

NAG meeting Markovo

NAG meeting Markovo

NAG meeting Markovo

NAG meeting Markovo

NAG meeting Markovo

NAG meeting Markovo