Публикации в Университетски журнал “Идентичност и социална компетентност”

Екипът на Пловдивски Университет “П.Хилендарски” в лицето на проф. Румен Стаматов и Светлана Сарийска, заедно с г-жа Мария Горанова от екипът на Белгийската консултантска компания “ФениксКМ” реализираха следните публикации в Университетския Журнал “Идентичност и социална компетентност”:
– A модел за социална компетентност, (2013), Стаматов, Р., Сарийска, С., Горанова, M
Publication 1
– Социална компетентност в контекста на идентичност, (2013), Сарийска, С.
Publication 2