ПРОЕКТЪТ SGSCC, ПРЕДСТАВЕН ПО ВРЕМЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР В ПЛОВДИВ

В периода 26-29 март 2015г. в Пловдив се състоя 4-ти Европейски панаир на предприятията от социалната икономика. Фирма Интерпроджектс ЕООД участва със свой щанд в изложението, където посетителите имаха възможност да се запознаят с обучителните материали, разработени в рамките на международни инициативи, финансирани от програмата Учене през целия живот.

Посещенията на щанда ни надвишаваха 250 на ден, а сред проектите, които предизвикаха най-голям интерес беше SGSCCи разработените електронни обучителни игри и книжка с илюстрации. Посетителите, които изявиха най-голям интерес бяха предимно от дневни центрове за хора с увреждания, училища, в които се обучават младежи със специални образователни потребности, както и неправителствени организации, които работят в подкрепа на хора в неравностойно положение. Техни представители видяха демонстрации на игрите за мобилен телефон и дори успяха да ги тестват сами. Те получиха и книжките с илюстрации и поеха ангажимент да ни предоставят обратна връзка относно полезността им.

Изложението беше съпътствано от тематични кръгли маси и дискусии. В допълнение посетителите можеха да задават въпроси и да коментират съдържанието на представените на щандовете стоки и услуги. И през четирите дни на изложението екипът на фирма Интерпроджектс ЕООД отговори на множество въпроси във връзка с проекта SGSCC и предстоящото тестване на създадените материали за развитие на социални компетентности.

Като цяло тези 4 дни бяха време на много и ползотворни контакти, които със сигурност разшириха списъка на заинтересованите лица, които за в бъдеще ще бъдат включени в дейностите по проекта и ще допринесат за популяризирането на неговите резултати.

 

internationa plovdiv fairinternationa plovdiv fairinternationa plovdiv fairinternationa plovdiv fairinternationa plovdiv fairinternationa plovdiv fairinternationa plovdiv fairinternationa plovdiv fairinternationa plovdiv fairinternationa plovdiv fairinternationa plovdiv fairinternationa plovdiv fair