Прес съобщение до масмедиите

Уважаеми Дами и Господа,

На 8 февруари 2013г. от 11 часа в зала „Компас“ на Ректората на Пловдивски Университет „Пайсий Хилендарски“ ще се проведе прес-конференция във връзка със стартирането на Европейски проект „Електронни обучителни игри за развиване на социални и творчески компетенции“. В дните 7-ми и 8-ми февруари Пловдивският университет ще бъде домакин на първа международна среща, на която ще се обсъдят нови методи за обучение и развитие на социални компетенции.  Проектът е 30 месечен (01/01/2013г. – 30/06/2015г.) и се финансира по програма „Учене през целия живот“, мярка „Ключова дейност 3: Информационни и комуникационни продукти, педагогики и услуги“.

Проектът е иницииран от Пловдивски Университет „П. Хиленарски“ в партньорство с университети и консултантски компании от Белгия, България, Литва, Австрия и Великобритания.

В рамките на инициативата ще бъдат създадени набор от електронни обучителни игри (за компютър и мобилен телефон), които ще спомагат на лица със специфични образователни потребности и лица в неравностойно положение за да подобряват социалните си компетенции както следва: емпатия, благодарност, комплимент, решаване на конфликти, приемане на другите, изразяване на собствени емоции, позиции и гледни точки, себеотстояване, усет за ситуация, подкрепа и насърчаване, споделяне, помощ, коопериране, комуникативност и креативност.

Игрите ще бъдат създадени за първи път в Европа в тази област на базата на планиран анализ на потребностите на целевите групи, които ще стартира от този месец. Игрите ще бъдат съобразени с всички изисквания за достъпност на следните езици: Български, Английски, Литовски и Немски.

В рамките на прес-конференцията ще можете да зададе въпроси към националните и чуждестранни партньори с над 10 годишен в областта на обучението и образованието.

За повече информация :

Проф. д-р Румен Стаматов – Педагогически Факултет, тел. 0888 873 603

adminPosted in: Uncategorized