Предстой трета партньорска среща във Виена

Третата международна партньорска среща по проекта “SGSCC” ще се състой в периода 15-18 Януари 2014 във Виена, Австрия.
Дискусионните сесии ще бъдат посветени на финализирането на модулите за социални и творчески компетенции, както и на дизайна и сценарии на електронните обучителни игри.

За повече информация моля, посетете сайта ни след провеждането на срещата.

third meeting in vienna