Представяне на “Yes, I can! ICT and ICT-AT skills development for all”

Проектът “SGSCC” бе представен в рамките на финалния симпозиум на Европейските проекти ViPi & ATLEC. Той бе под мотото “Да, аз мога! Информационни и комуникационни технологии и помощни технологии за подобрение на уменията на всички” (“Yes, I can! ICT and ICT-AT skills development for all”) и се проведе на 4 Декември 2013г. в Брюксел, Белгия.

Г-жа Мария Горанова представи проекта “SGSCC”, както и брошури бяха разпространени на всички участници. Презентацията на Английски език е достъпна тук.

Yes I CAN Conference