Представяне на проекта по време на ITAG 2013

Консултантска компания “PhoenixKM”, Белгия, която е партньор по проекта “SGSCC” направи презентация от името на партньорският консорциум по отношение на целите, задачите и очакваните резултати на проекта по време на ежегодната конференция “ITAG 2013”. Събитието бе организирано от друг партньор по проекта – Университетът Нотингам Трент и се проведе на 17 Октомври 2013г. в град Нотингам, Великобритания.
В рамките на презентацията бяха представени и резултатите от идентифицирането на нуждите на потребителите и как тези резултати са взети под внимание в по-нататъшното разработване на проектните продукти, а именно електронните обучителни игри.