Натиснете тук към въпросник за крайни ползватели – лица със специфични образователни потребности

Уважаеми господине/госпожо, Нашият международен екип по Европейският проект "SGSCC - Електронни обучителни игри за развиване на социални и творчески компетенции“ планира да разработи обучителни електронни игри за хора с увреждания (16+) със специални образователни потребности за да увеличи тяхната пригодност за работа. Вашето мнение като директни ползватели е много важна за нас и ще послужи за основа на по-нататъшния развоен процес. Учтиво Ви молим да отделите време и да попълните внимателно този въпросник. Въпросникът ще Ви отнеме около 10 минути за да го отговорите на въпросите в него. Въпросникът е напълно анонимен и не изисква предоставяне на лични данни.

* indicates required field
A: Социо-демографски данни
B: Въпроси свързани с електронни обучителни игриC. Какво е Вашето мнение за електронните обучителни игри?
За нас е много полезно да споделите какво Ви харесва и какво не при електронните обучителните игри. 13. Какво бихте определили като добро по време на играене на обучителни игри? Моля, споделете ни до колко сте съгласен/а или несъгласен/а с посочените твърдения:
14. Какви проблеми смятате, че можете да срещнете при играене на обучителни игри? Моля, споделете до колко сте съгласен/а или несъгласен/а с посочените твърдения:
Моля, отбележете до 5 отговора
Моля, отбележете до 5 отговораD: Компютърни умения необходими за намиране/запазване на работа:


Моля, отбележете до 5 отговора
E: Необходими компютърни уменияАко имате въпроси, моля, пишете ни на interprojectsbg@gmail.com.