Международна фокус група в България

В рамките на финалните събития по Европейски проект “Включване чрез ИКТ” се проведе и фокус група с международни експерти, които имат дългогодишен опит в обучението и работата с лица в неравностойно положение.

Резултатите от тяхната обратна връзка ще бъдат публикувани в края на месец Юни 2013.

За повече информация следете секция “Новини” на сайта.

focus group

focus group

focus group

focus group

focus group

focus group

focus group

focus group