Заключителна конференция по проект SGSCC

Проектът SGSCC навлезе в заключителния си месец, когато партньорите представиха резултатите от своята работа пред широката общественост. На 3-ти юни, 2015г. партньорите по проекта организираха заключителната международна конференция, където посетители от България и чужбина имаха възможност да наблюдават представянето на електронните обучителни игри и наръчници, разработени в рамките на проекта.

В допълнение участниците чуха мнението на ползвателите на игрите и наръчниците, споделени директно от самите тях. Участници от пилотиращата фаза от България и Австрия се обединиха около мнението, че създадените игри са интересни и полезни и хора с увреждания могат да ги използват, за да развият своите социални умения и компетентности, но подхода трябва да бъде индивидуален към всеки играещ, за да се постигне реален обучителен ефект.

Упражненията, включени в наръчника също са приложими според ползвателите в България, но всеки обучител трябва да ги адаптира спрямо възможностите на своите обучаеми с увреждания. Извън споделените мнения в програмата преобладаваха презентации и демонстрации на игрите и наръчниците, представени съответно от отговорните за разработката им партньори. Така например игрите за настолен компютър и мобилен телефон бяха представени съответно от експертите от Университет Нотингам Трент, Великобритания и фирма Хитеко, Литва. Представителите на координатора на проекта ПУ „Паисий Хилендарски“ запознаха участниците с разработените наръчници за развитие на социална компетентност и креативност.

Събитето се радваше на много добра посещаемост, а участниците наброяваха над 95 души. Сред тях бяха директори и учители от училища и детски градини, психолози, социални работници, родители на хора с увреждания, студенти с професионален интерес към развитието на социални компетенции и креативност, университетски преподаватели и други хора с отношение към обучението и подкрепата на хора с увреждания.

Конференцията бе отразена и в българските медии чрез статии и интервюта, публикувани във вестник „Марица“, информационния уебсайт „Пловдив 24“ и радио Пловдив. След официалното закриване участниците бяха поканени на коктейл, където продължиха дискусиите в неформална обстановка.

 

SGSCC FINAL CONFERENCE

SGSCC FINAL CONFERENCE