Авторски права

Всички права, включително авторско право, в съдържанието на тези уеб страници се притежават или контролират за тези цели от консорциумът на SGSCC. При достъп до тези уеб страници, Вие се съгласявате, че може да свалите съдържанието само за Ваша лична некомерсиална употреба. Вие нямате право да копирате, излъчване, изтегляне, разпространявате (на всякакъв носител), предавате, показвате или възпроизвеждане на обществени места, адаптация или промяна по никакъв начин съдържанието или изображения / икони / лога и др. използвани в тези уеб страници за каквото и да било друга цел, без предварителното писмено разрешение от координаторът на SGSCC – ПУ “П.Хилендарски”, Пловдив.