Anasayfa

Sosyal becerilerin önemine rağmen, okul programlarının içerisindeki sistematik inşası ve Mesleki eğitim çalışmaları geliştirilmemiştir. Çeşitli uzmanlık alanlarındaki eğitim programlarının analizleri, hem Sosyal Entegrasyon hem de Profesyonel Farkındalık için gerekli olan bu önemli yeterliğin gelişimini doğrulayan hiçbir modülün olmadığını göstermektedir.Bu proje Yetişkin eğitimleri, okul müfredatları, özel oyunlar yoluyla profesyonel gelişim, bilgisayar teknolojisi yardımıyla çalışma yapma ve çevre düşünülerek fikir edinme ve sosyal yeterliği geliştirmeye adanmıştır. Sosyal yeterlik ve Yaratıcılık (oyunlar) ile ilgili olarak bir dizi üç boyutlu ve 3 modlu interaktif simülasyonlar İngilizce, Bulgarca, Almanca, Hollandaca, Türkçe, Sırpça ve Litvanyaca olarak yapılacaktır.

Tek oyuncu modu: kullanıcıya önceden hazırlanmış sosyal yeterlik becerisini tecrübe ettiren senaryo. Makinema Modu: Bunlar kısa, interaktif olmayan, belirli bir seçimin sonucunda oluşan seçimlerden çıkan tek oyuncu modununu sonuçlarıdırlar. Oyunculara son oynanan tekli oyuncu modlu sıralamayla devam etmeyi veya bi sonraki bölüme geçme seçenek olarak sunulur. Çoklu oyuncu modu: Çoklu katılımcılı oyunculara sosyal yeterlik senaryolarına katılıma, farklılıkları, çekişmeleri ve son çareyi araştırıp bulmaya olanak verir. Her oyun ilerde oynamak için durdurulup kaydedilebilir ve böylece bir çok tekli oyuncuya veya Makina moduna senaryo kaynağı olabilir. Bu sebeple sistem zamanla gelişir ve oyunucu merkezlidir.  Öğreniciler bizim birbiri ile bağlantılı, hastalık problemleri olan ve sosyal yeterliliği oyun modlarını besleyen anlamlı çözümler araştırmaya yönelten içeriklerle yüzyüze geleceklerdir. Oyun açısından, biz, çağdaş, 3 boyutlu, çevre merkezli kullanıcı yönetimli karakterler ve gerçekçi, duruma müdahil olan sosyal yeterlik senaryolu, kullanıcısız karakterler kullanacağız.

Hedef kitle: Engelli (öğrenme güçlüğü olan) ve dezavantajlı gruplar.

Etki alanı: işe alınabilirliği  ve sosyal entegrasyon faydalanıcılarının sayısını arttırmak.