Naslovna

Uprkos važnosti socijalnih kompetencija, nedostaje njihova sistematična i razvijena upotreba  u okviru školskog programa i stručnog osposobljavanja. Analiza trening programa za razne profesije ukazuje na nedostatak modula, koji obezbeđuju razvoj elementarnih kompetencija kao osnova za socijalnu intergraciju i profesionalno ostvarenje. Ovaj projekat je usmeren ka konceptualizaciji i razvoju socijalnih kompetencija kroz obuke u sklopu obrazovanja odraslih, školskog kurikuluma i profesionalnog razvoja, a to nastoji da postigne kroz kreiranje ozbiljnih igara i drugih vežbi zasnovanih na korišćenju kompjuterske tehnologije. Skup trening materijala za razvoj društvenih kompetencija i kreativnosti kroz upotrebu 3D scenarija, veb i mobilnih igara, biće izrađen na engleskom, bugarskom, nemačkom, holandskom, turskom, srpskom i litvanskom jeziku.

Korisnici će biti upoznati sa kontekstualizovanim, nestrukturiranim problemima i od njih će se tražiti da istraže kako socijalne kompetencije mogu pomoći u dostizanju smislenih rešenja,  koja će zatim direktno primeniti u igri. Koristimo savremeno 3D okruženje za igranje sa likovima kojima upravljaju korisnici, ali i drugim likovima, kako bismo razvili realistične i privlačnije scenarije za socijalne kompetencije.

Ciljna grupa: Osobe sa poteškoćama (u učenju) i neprivilegovane.
Očekivani rezultat: povećana zapošljivost i socijalna integracija korisnika