Pradinis

Nežiūrint į socialinių kompetencijų (SK) svarbą, šių kompetencijų sisteminis lavinimas bendrojo lavinimo ir profesinio ugdymo programos dar nėra tinkamai išplėtotas. Įvairių mokymo programų analizė rodo, kad trūksta mokymo modulių, kurie užtikrintų pagrindinių kompetencijų, kurios yra pagrindas tiek socialiniai integracijai, tiek profesinei savirealizacijai, lavinimą. Šiuo projektu siekiama konceptualizuoti ir ugdyti socialines kompetencijas įvairių tikslinių grupių mokymų kontekste: suaugusiųjų švietimo, bendrojo lavinimo programų bei profesinio tobulėjimo. Tam pasitelkiami specializuoti žaidimai ir pratimai bei panaudojamos kompiuterinės ir aplinkos technologijos. Projekto metu bus sukurtas 3D interaktyvių simuliacijų (žaidimų) rinkinys skirtas socialinių ir kūrybiškumo kompetencijų lavinimui partnerių kalbomis – anglų, bulgarų, vokiečių, olandų, turkų, serbų ir lietuvių – 3-iose žaidimo režimuose:
– vieno žaidėjo režimas – leisti žaidėjui susipažinti su iš anksto numatytais socialinių komptencijų scenarijais;
– mechanizuotas režimas – tai trumpalaikiai neinteraktyvūs rezultatai, kuriuos žaidėjas žaisdamas vieno žaidėjo režime gauna pasirinkdamas konkrečius elgesio variantus. Žaidėjui yra siūloma galimybė pakartoti paskutinį kartą žaisto vieno žaidėjo pasirinkimų seką arba pereiti prie kitos situacijos;
– daugialypis režimas – leidžia grupei vartotojų (žaidėju) vienu metu įsijungti į vaidmenų žaidimą įvairiose socialinių kompetencijų scenarijuose skirtuose patirti skirtumus, konfliktus ir galiausiai surasti surasti sprendimus. Kiekvienas žaidimas gali būti įrašytas, kad vėliau jį būtų galima peržiūrėti, tokiu būdu jis tampa medžiaga kitiems “vieno žaidėjo” režimo žaidėjams bei “mechanizuoto” režimo socialinių kompetencijų scenarijum. Tokiu būdu sistemos turinys savaime didės laikui bėgant ir bus orientuotas į vartotoją. Besimokantiesiems projekto komanda pateiks kontekstualizuotas, neapibrėžtas problemas ir paprašys, kad jie išbandytų socialines kompetencijas įvairiose prasmingose sprendimuose, kuriuos tiesiogiai pritaikys žaidimų aplinkoje. Žaidimams bus naudojama šiuolaikiška 3D žaidimų aplinka užpildyta žaidėjų sukurtų ir valdomų personažų bei ne žaidėjų sukurtų personažų, kurie padės sukurti realistinių ir įtraukiančių socialinių kompetencijų scenarijų įvairovę.

Tikslinė grupė: žmonės su specialiaisiais poreikiais (vidutinias mokymosi sunkumais), taip pat žmonės su negalia
Poveikis: pagerėjęs tikslinės grupės įsidarbinimas ir socialinė integracija