За проекта

Финална конференция на проекта в Пловдив

Имаме удоволствието да Ви поканим на 03.06.2015Г. (СРЯДА) ОТ 9Ч. В ЗАЛА „КОМПАС“ В РЕКТОРАТА НА ПУ, НА УЛ.“ЦАР АСЕН“24, гр.Пловдив.

Участници в събитието ще бъдат представители на академичната общност и практици от различни държави като Австрия, Белгия, Сърбия, Турция ,Литва, Великобритания и др.

Дневен ред на събитието може да изтеглете тук.

Можете да се регистрирате тук

Въпроси и коментари са добре дошли.

* indicates required field

Очакваме Ви!

R.S.V.P Моля потвърдете писмено на rumenstamatov@gmail.com или устно на 032 / 68 53 66.

 

Проектът SGSCC„Електронни обучителни игри за развиване на социални и творчески компетенции“ е 30 месечен (01/01/2013г. – 30/06/2015г.) и се финансира по програма „Учене през целия живот“, мярка „Ключова дейност 3: Информационни и комуникационни продукти, педагогики и услуги“.
Проектът е иницииран от Пловдивски Университет „П. Хиленарски“ в партньорство с университети и консултантски компании от Белгия, България, Литва, Австрия и Великобритания.
В рамките на инициативата ще бъдат създадени набор от електронни обучителни игри (за компютър и мобилен телефон), които ще спомагат на лица със специфични образователни потребности и лица в неравностойно положение за да подобряват социалните си компетенции както следва: емпатия, благодарност, комплимент, решаване на конфликти, приемане на другите, изразяване на собствени емоции, позиции и гледни точки, себеотстояване, усет за ситуация, подкрепа и насърчаване, споделяне, помощ, коопериране, комуникативност и креативност.
Игрите ще бъдат създадени за първи път в Европа в тази област на базата на планиран анализ на потребностите на целевите групи, които ще стартира от този месец. Те ще бъдат съобразени с всички изисквания за достъпност на следните езици: Български, Английски, Литовски, Холандски, Турски и Немски.

Целеви групи: лица с увреждания (специални образователни потребности) и хора в неравностойно положение.

Очаквано въздействие: подобряване на заетостта и социалната интеграция на бенефициентите.

Начало: 01 Януари 2013г.

Край: 30 Юни 2015г.

Продължителност: 30 месеца